Himitsu Sentai Gorenger

Himitsu Sentai Gorenger (秘密戦隊ゴレンジャー, Himitsu Sentai Gorenjā, Secret Squad Goranger) is a Japanese tokusatsu superhero television series.

Gorenger, created by Shotaro Ishinomori, was the first in the long-running Super Sentai metaseries of tokusatsu programming.[1]

The series aired on NET (now TV Asahi) from April 5, 1975, to March 26, 1977, and was replaced by J.A.K.Q. Dengekitai for 84 episodes.[1]

Toei distributes the series internationally under the title Five Rangers.[2] The series was released in the Philippines under the title Star Rangers.— Wikipedia

Overview - Himitsu Sentai Gorenger

Himitsu Sentai Gorenger
TitleHimitsu Sentai Gorenger
CategorySuper Sentai
Original releaseApril 5, 1975 – March 26, 1977
IMDB7.6/10
Running time24–25 min. (per episode)
CountryJapan
LanguageJapanese
Final episodeEpisode 84 (Complete English sub)
Next SeriesJ.A.K.Q. Dengekitai (35/35 episodes)

Plot - Himitsu Sentai Gorenger

Japanese tokusatsu superhero television programme Himitsu Sentai Gorenger. Although the long-running Super Sentai series wouldn’t be known by that name until the publication of Battle Fever J, Gorenger was the first in the series.

The longest Sentai series, Himitsu Sentai Gorenger, was produced by Shotaro Ishinomori and aired on NET (now TV Asahi) from April 5, 1975, to March 26, 1977, with a total of 84 episodes.

The series received a 16.1% average rating.

Plot Himitsu Sentai Gorenger

Only the defence organisation EAGLE (Earth Guard League) (Kokusaiteki Heiwa Soushiki guru) is capable of stopping the Black Cross Army, a potent terrorist group (Kuro Jjigun), from destroying the Earth.

Black Cross Army attacks EAGLE headquarters around Japan in vengeance, destroying all but five of them and killing everyone else. In order to stop the Black Cross Army and their terrible leader, Black Cross Führer, these five remaining EAGLE members are now called to join a clandestine, potent unit known as Gorenger.

Himitsu Sentai Gorenger

Himitsu Sentai Gorenger

Episode Guide- Himitsu Sentai Gorenger


List EpisodesRelease DateName
Himitsu Sentai Gorenger Episode 1April 5, 1975The Crimson Sun! The Invincible Gorengers
(Makka na Taiyō! Muteki Gorenjā , 真赤な太陽!無敵ゴレンジャー)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 2April 12, 1975The Blue Earth! The Deadly Desertification Plan
(Aoi Chikyū! Shi no Sabakuka Keikaku , 青い地球!死の砂漠化計画)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 3April 19, 1975Big Counterattack! A Yellow Whirlwind
(Dai Gyakushū! Kiiroi Tsumujikaze , 大逆襲!黄色いつむじ風)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 4April 26, 1975A Crimson Kick! Smash the Great Microbe Plan
(Kurenai no Kikku! Kudake Mikuro Dai Sakusen , 紅のキック!砕けミクロ大作戦)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 5May 3, 1975Green Anger, Immortal Gas-Person
(Midoriiro no Ikari Fujimi Gasu Ningen , みどり色の怒り 不死身ガス人間)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 6May 10, 1975Red Riddle! Chase the Spy Route to the Sea
(Akai Nazo! Supai Rūto o Umi ni Oe , 赤い謎!スパイルートを海に追え)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 7May 24, 1975Pink Moonlight! Wolf Corps
(Pinku no Gekkō! Ōkami Butai , ピンクの月光!オオカミ部隊)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 8May 31, 1975Black Fear! The Murderous Poison Fang
(Kuroi Kyōfu! Koroshi no Dokuga , 黒い恐怖!殺しの毒牙)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 9June 7, 1975Blue Shadow, Variblune Secret Strategy
(Aoi Kagebōshi Bariburūn Himitsu Senryaku , 青い影法師 バリブルーン秘密戦略)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 10June 14, 1975The Red Balloon! Wind Speed at 100 Meters
(Akai Fūsen! Fūsoku Hyaku-mētoru , 赤い風船!風速100メートル)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 11June 21, 1975Green Shudder! The Escape From Ear Hell
(Midoriiro no Senritsu! Mimi Jigoku kara no Dasshutsu , みどり色の戦慄!耳地獄からの脱出)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 12June 28, 1975Super Energy of Silver! Burning Hell
(Gin'iro no Chō Enerugī! Shōnetsu Jigoku , 銀色の超エネルギー!焦熱地獄)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 13July 5, 1975The Pink Secret! Defeat the Human Bomb
(Pinku no Himitsu! Ningen Bakudan o Taose , ピンクの秘密!人間爆弾を倒せ)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 14July 12, 1975The Red Coffin! The Mysterious Skull Mansion
(Akai Kan'oke! Dokuro Yashiki no Kai , 赤い棺桶!ドクロ屋敷の怪)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 15July 26, 1975The Big Blue Fortress! Big Raging Variblune
(Aoi Dai Yōsai! Ō Abare Bariburūn , 青い大要塞!大暴れバリブルーン)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 16August 2, 1975White Weirdness! The Eye in the Mirror
(Shiroi Kaiki! Kagami no Naka no Me , 白い怪奇!鏡の中の目)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 17August 9, 1975The Purple Theme Park! A Demonic Cemetery
(Murasakiiro no Yūenchi! Akuma no Hakaba , むらさき色の遊園地!悪魔の墓場)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 18August 16, 1975Horrible Black Crusaders! Attack According to the (Secret Plan
(Senritsu no Kuro Jūjigun! Maruhi Sakusen de Kōgeki Seyo , 戦慄の黒十字軍!㊙作戦で攻撃せよ)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 19August 23, 1975A Blue Spark! The Spy Front That Floats in the Sea
(Aoi Hibana! Umi ni Ukabu Supai Sensen , 青い火花!海に浮かぶスパイ戦線)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 20August 30, 1975Crimson Fight to the Death! Sun Mask vs. Akarenger
(Makka na Shitō! Nichirin Kamen Tai Akarenjā , 真赤な死闘!日輪仮面対アカレンジャー)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 21September 6, 1975Blue Miracle! The Mysterious Airship That Came From Antiquity
(Aoi Kyōi! Kodai kara Kita Kai Hikōsen , 青い驚異!古代から来た怪飛行船)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 22September 13, 1975Yellow Air Raid! Nightmares of Atlantis
(Kiiroi Kūshū! Atorantisu no Akumu , 黄色い空襲!アトランティスの悪夢)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 23September 20, 1975Green Dogfight! The End of the Mysterious Airship
(Midori no Kūshūsen! Kai Hikōsen no Saigo , みどりの空中戦!怪飛行船の最期)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 24October 4, 1975Blue Anger! Strong Midomerang, Big Counterattack
(Aoi Ikari! Kyōretsu Midomeran Dai Gyakushū , 青い怒り!強烈ミドメラン大逆襲)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 25October 11, 1975Crimson Fuse! Lamprey Torpedo Attack
(Makka na Dōkasen! Yatsume no Gyorai Kōgeki , 真赤な導火線!八ツ目の魚雷攻撃)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 26October 18, 1975Multi-Changing Blue Veins! The Dreadful Poison Expert
(Aosuji Shichi Henge! Kyōfu no Dokuyaku Hakase , 青すじ七変化!恐怖の毒薬博士)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 27October 25, 1975Yellow Object Q! Gorenger Base S.O.S.
(Kiiroi Buttai Kyū! Gorenjā Kichi Esu Ō Esu , 黄色い物体Q!ゴレンジャー基地SOS)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 28November 1, 1975Big Red Eruption! Infiltrate the Underground Base
(Akai Dai Funka! Chitei Kichi ni Sen'nyū Seyo , 赤い大噴火!地底基地に潜入せよ)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 29November 8, 1975Red Pursuit! The Mysterious Seal Train
(Akai Tsuigeki! Nazo no Fūin Ressha , 赤い追撃!なぞの封印列車)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 30November 15, 1975Golden Columns of Fire! A Great Explosion of Consecutive Mines
(Kin'iro no Hibashira! Kirai Renzoku Dai Bakuhatsu , 金色の火柱!機雷連続大爆発)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 31November 22, 1975The Black Challenge! Enrage, Five Stars of Justice
(Kuroi Chōsenjō! Ikare Itsutsu no Seigi no Hoshi , 黒い挑戦状!怒れ五つの正義の星)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 32November 29, 1975Hot Blue Wind! No Response from Variblune
(Aoi Neppū! Bariburūn Ōtō Nashi , 青い熱風!バリブルーン応答なし)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 33December 6, 1975The Red Target! A Fake Gorenger Appears
(Akai Hyōteki! Nisemono Gorenjā Shutsugen , 赤い標的!にせものゴレンジャー出現)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 34December 20, 1975The Yellow Spy Battle! You Saw the Power of YTC
(Kiiroi Supai-sen! Mita ka Wai Tī Shī no Iryoku , 黄色いスパイ戦!見たかYTCの威力)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 35December 27, 1975Big Strange Black Bird! Condoler: War Bomber Fleet
(Kuroi Dai Kaichō! Kondorā Sentō Bakugekitai , 黒い大怪鳥!コンドラー戦斗爆撃隊)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 36January 10, 1976The Fierce Crimson Charge! The Mobile Fortress Invincible Battleship
(Makka na Mō Shingeki! Ugoku Yōsai Muteki Senkan , 真赤な猛進撃!動く要塞無敵戦艦)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 37January 17, 1976A Pure White Flash! The Black Cross Führer's True Form
(Masshiroi Senkō! Kuro Jūji Sōtō no Shōtai , 真白い閃光!黒十字総統の正体)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 38January 31, 1976The Blue Cliff! The Search for Demonic Pirate Treasure
(Aoi Dangai! Akuma no Kaizoku Takara Sagashi , 青い断崖!悪魔の海賊宝さがし)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 39February 7, 1976Crimson Sea of Japan! The Superpower of the Mysterious Meteorite
(Makka na Nihonkai! Kai Inseki no Chōnōryoku , 真赤な日本海!怪隕石の超能力)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 40February 14, 1976The Crimson Vengeance Demon! The Infernal Momorenger
(Kurenai no Fukushūki! Jigoku no Momorenjā , 紅の復讐鬼!地獄のモモレンジャー)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 41February 28, 1976Big Black Counterattack! The Battle of Tottori Dune
(Kuroi Dai Gyakushū! Tottori Sakyū no Kōbōsen , 黒い大逆転!鳥取砂丘の攻防戦)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 42March 13, 1976The Black Ironman Dies! Farewell, Variblune
(Kuro no Tetsujin Shisu! Saraba Bariburūn , 黒の鉄人死す!さらばバリブルーン)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 43March 20, 1976The Crimson Phoenix! Enter, the Invincible Varidorin
(Makka na Fushichō! Muteki Baridorīn Tōjō , 真赤な不死鳥!無敵バリドリーン登場)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 44March 27, 1976Blue Multi-Purpose Tank! Varitank Launches
(Aoi Bannō Sensha! Baritanku Hasshin , 青い万能戦車!バリタンク発進)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 45April 3, 1976Dark Sword Shark! Attack of the Marine Hitman
(Ankoku no Ken-zame! Umi no Koroshiya Shūrai , 暗黒の剣鮫!海の殺し屋襲来)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 46April 10, 1976Black Super Express! Locomotive Mask's Big Rampage
(Kuroi Chōtokkyū! Kikansha Kamen Dai Bōsō , 黒い超特急!機関車仮面大暴走)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 47April 17, 1976Big Red Counterattack! Angry Gorenger
(Akai Dai Gyakushū! Ikari no Gorenjā , 赤い大逆襲!怒りのゴレンジャー)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 48April 24, 1976The Black Supply Depot! Close Call at the Theme Park
(Kuroi Hokyū Kichi! Yūenchi Kikiippatsu , 黒い補給基地!遊園地危機一髪)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 49May 1, 1976The Big Green Escape! The Swirling Trick Play
(Midori no Dai Dassō! Manji no Torikku Purei , みどりの大脱走!卍のトリックプレイ)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 50May 8, 1976The Blue-Winged Secret! Dangerous Varidorin
(Aoi Tsubasa no Himitsu! Ayaushi Baridorīn , 青い翼の秘密!危うしバリドリーン)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 51May 15, 1976The Making of Blue Counterfeit Money! The Sunset Gunman
(Aoi Nisesatsu-zukuri! Yūhi no Ganman , 青いニセ札づくり!夕陽のガンマン)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 52May 29, 1976The Pink Telephone Demon! The Murderous Dial
(Pinku no Denwaki! Koroshi no Daiyaru , ピンクの電話鬼!殺しのダイヤル)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 53June 5, 1976The Red Home Run King! The Deadly Number 1
(Akai Hōmu Ran Ō! Hissatsu no Sebangō Ichi , 赤いホームラン王!必殺の背番号1)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 54June 19, 1976Crimson Challenge! The Volcano's Last Big Eruption
(Makka na Chōsen! Hi no Yama Saigo no Dai Funka , 真赤な挑戦!火の山最期の大噴火)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 55July 3, 1976The Colored Daishogun! Tutankamen's Curse
(Kin'iro no Daishōgun! Tsutankāmen no Noroi , 金色の大将軍!ツタンカーメンの呪い)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 56July 10, 1976Blue Summer Vacation! A Demon's Killing Beach
(Aoi Natsuyasumi! Ma no Satsujin Kaigan , 青い夏休み!魔の殺人海岸)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 57July 31, 1976The Black Encircling Net! Five-Faced Peggy
(Kuroi Hōimō! Itsutsu no Kao no Pegī , 黒い包囲網!五つの顔のペギー)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 58August 7, 1976Crimson Ambition! His Excellency the Führer's Gold Castle
(Makka na Yabō! Sōtō Kakka no Ōgon-jō , 真赤な野望!総統閣下の黄金城)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 59September 4, 1976The Crimson South! The Mysterious Big Gold Plan
(Makka na Nangoku! Nazo no Gōrudo Dai Sakusen , 真赤な南国!謎のゴールド大作戦)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 60September 11, 1976Blue Inland Sea! The Floating Secret Fortress Island
(Aoi Setonaikai! Ukabu Himitsu Yōsai-tō , 青い瀬戸内海!浮ぶ秘密要塞島)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 61September 18, 1976The Pink KO Punch! The End-Ball Game
(Momoiro no Kei Ō Panchi! Endo Bōru Shōbu , 桃色のKOパンチ!エンドボール勝負)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 62September 25, 1976The White Mystery! The Trap of the Grim Reaper's Mansion
(Shiroi Kaiki! Shinigamikan no Wana , 白い怪奇!死神館の罠)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 63October 2, 1976A Flash of Black Lightning! The Protruding Cannon
(Kuroi Denkōsekka! Tobidasu Taihō , 黒い電光石火!飛び出す大砲)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 64October 16, 1976Blue UFO!! The Space Army's Big Invasion
(Aoi Yūfō!! Uchū Gundan Dai Shūrai , 青いUFO!!宇宙軍団大襲来)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 65October 23, 1976The Crimson Suicide Squad!! The Crowded Black Cross Castle Raid
(Makka na Kesshitai!! Nagurikomi Kuro Jūjijō , 真赤な決死隊!!殴りこみ黒十字城)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 66October 30, 1976The Red Hostage Exchange!! Battlers' Big Charge
(Akai Hitojichi Kōkan!! Battorā Dai Shūgeki , 赤い人質交換!!バットラー大爆撃)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 67November 6, 1976Crimson Special Attack!! Kirenger Dies at Sunset
(Makka na Tokkō!! Kirenjā Yūhi ni Shisu , 真赤な特攻!!キレンジャー夕陽に死す)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 68November 13, 1976The Pink Rebellion!! The Big Attack of Needle-Needle-Needle
(Pinku no Hanran!! Hari Hari Hari no Dai Kōgeki , ピンクの反乱!!針・針・針の大攻撃)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 69November 20, 1976The New Multicolored Vehicle!! Varikikyun Launches
(Goshiki no Shin Heiki!! Barikikyūn Hasshin , 五色の新兵器!!バリキキューン発進)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 70November 27, 1976Blue Counterattack!! Stop the Space Express
(Aoi Gyakushū!! Uchū Tokkyū o Sutoppu Seyo , 青い逆襲!!宇宙特急をストップせよ)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 71December 4, 1976Big Crimson Decisive Battle!! The Earth Migration Plan
(Makka na Dai Kessen!! Chikyū Idō Keikaku , 真赤な大決戦!!地球移動計画)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 72December 11, 1976Blue Secrecy!! Varidorin Left to be Dismantled
(Aoi Kimitsu!! Kaitai Sareta Baridorīn , 青い機密!!解体されたバリドリーン)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 73December 18, 1976Black Whirlwind!! It's a Contest! A Straight Line
(Kuroi Tsumujikaze!! Shōbu da! Itchokusen , 黒いつむじ風!!勝負だ!一直線)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 74December 25, 1976Freezing Blue Wave!! The Plan to Freeze Earth
(Aoi Dai Kanpa!! Chikyū Kōrizuke Sakusen , 青い大寒波!!地球氷づけ作戦)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 75January 8, 1977Fiery Crimson Hell!! Stove Mask's Conspiracy
(Makka na Kaen Jigoku!! Sutōbu Kamen no Inbō , 真赤な火炎地獄!!ストーブ仮面の陰謀)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 76January 15, 1977Crimson Infiltration!! Did You See Tsuyoshi Kaijo?
(Makka na Sen'nyū!! Kimi wa Kaijō Tsuyoshi o Mita ka? , 真赤な潜入!!君は海城剛を見たか?)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 77January 22, 1977Black Fear!! The Bloodsucking Snake Woman
(Kuroi Kyōfu!! Kyūketsu Hebi On'na , 黒い恐怖!!吸血へび女)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 78January 29, 1977Black Jamming!! A Primeval Roar
(Kuroi Bōgai Denpa!! Genshi no Otakebi , 黒い妨害電波!!原始の雄叫び)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 79February 5, 1977Crimson Pursuit!! The Formless Assassin's True Form
(Makka na Tsuiseki!! Sugata Naki Ansatsusha no Shōtai , 真赤な追跡!!姿なき暗殺者の正体)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 80February 12, 1977Crimson Crossing in Enemy Territory! Escape to Hope
(Makka na Tekichū Ōdan! Kibō e no Dasshutsu , 真赤な敵中横断!希望への脱出)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 81February 19, 1977Black Doubt!! The Murder Spy's Trap
(Kuroi Giwaku!! Satsujin Supai no Wana , 黒い疑惑!!殺人スパイの罠)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 82February 26, 1977Black Magician!! Mystery of the Dollhouse?!
(Kuroi Majutsushi!! Ningyōkan no Kai?! , 黒い魔術師!!人形館の怪?!)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 83March 12, 1977Orange First Love!! The Roaring Megalopolis
(Orenji-iro no Hatsukoi!! Hoeru Dai Tokai , オレンジ色の初恋!!吼える大都会)
Himitsu Sentai Gorenger Episode 84March 26, 1977Great Crimson Victory!! Shine Forever, Five Stars
(Makka na Dai Shōri!! Towa ni Kagayake Itsutsu Boshi , 真赤な大勝利!!永久に輝け五ツ星)

Himitsu Sentai Gorenger - Episode 1

Next
Episode 2
The Blue Earth! The Deadly Desertification Plan
(Aoi Chikyū! Shi no Sabakuka Keikaku , 青い地球!死の砂漠化計画)
Himitsu Sentai Gorenger - Episode 1 is English subtitled by Pocket Universe

Join Zokaj on Telegram

Movies - Himitsu Sentai Gorenger

#TitleRelease Date
1 Himitsu Sentai Gorenger: The Movie
2 Himitsu Sentai Gorenger: The Blue Fortress
3 Himitsu Sentai Gorenger: The Red Death Match
4 Himitsu Sentai Gorenger: The Bomb Hurricane
5 Himitsu Sentai Gorenger: Fire Mountain's Final Explosion
6 J.A.K.Q. Dengekitai vs. Gorenger

Other - Himitsu Sentai Gorenger

#TitleRelease date
1Stageshows Gorenger Stage Show at Korakuen Yuenchi

COMMENT - Himitsu Sentai Gorenger

guest
10 Comments
Newest
Oldest
Inline Feedbacks
View all comments
Shiro Nagisu
Shiro Nagisu
21 days ago

This season was better then i think it will be. 7/10 I hope next seasons will be even better.

Fareeq
Fareeq
4 months ago

Good luck

Fareeq
Fareeq
4 months ago

Good luck

Fareeq
Fareeq
4 months ago

Good luck on

Fareeq
Fareeq
9 months ago

Best

Fareeq
Fareeq
9 months ago

Best

Jahan
Jahan
Reply to  Fareeq
9 months ago

Good

Fareeq
Fareeq
9 months ago

Like

Fareeq
Fareeq
Reply to  Fareeq
8 months ago

Pregnant

Peter
Peter
Reply to  Fareeq
4 months ago

love super sentai love Kane Raider love metal hero